Persontæller (MultiSensor)

Kan sammenkobles i netværk

Anonym persontælling

– kan sikre, at det tilladte antal personer
for områder og bygninger overholdes.

Se de 3 korte videoer, der viser præcis
hvordan persontælleren fungerer.

Til både rum og passager

Forskellige visuelle output

Persontæller
T
æller antal tilstedeværende og/eller antal personer der passerer et rum,
og sikrer, at maksimalt tilladte antal personer for områder og bygninger overholdes.

Når du passer på dig selv, passer du også på andre!